روش تشخیص آبزیان تازه

1568792650 C8gE1 - روش تشخیص آبزیان تازه

1568792650 C8gE1 - روش تشخیص آبزیان تازه

چند نشانه ی ظاهری در ماهی وجود دارد که نشان دهنده ی تازگی ماهی است:

  1.  چشم های ماهی تازه، شفاف و براق است. ماهی مانده پس از مدتی که تازگی اش را از دست میدهد چشمش مات شده و کمی خاکستری رنگ می‌شود.
  2. بدن ماهی تازه براق و متالیک می باشد. بدن ماهی مانده کدر و بی‌رنگ و حال است.
  3. ماهی را حتما بو کنید. ماهی تازه بوی آب دریا می‌دهد. گاهی ماهی تازه بوی خیار هم می‌دهد. ماهی مانده بوی آمونیاک می‌دهد و هرچه بیشتر بماند این بو شدیدتر می‌شود. ماهی در یخ هم فاسد می‌شود، مگر اینکه شکمش خالی شده باشد، چون ماهی از درون هم فاسد می‌شود. یادتان باشد بوی ماهی با خوابانیدن در سس، ادویه و پختن هم از بین نمی‌رود.
  4. فلس(پولک) ماهی تازه به آسانی جدا نمی‌شود.
  5. اگر بدن  ماهی مانده را فشار دهید جای انگشت‌تان روی آن می‌ماند. ماهی تازه سفت و محکم است.
  6. آبشش‌ها را باز کنید. داخل آن باید قرمزخونی باشد. آبشش ماهی که مانده است رنگ پریده و روشن است.
دیدگاه‌ها ۰

*
*