رویه های ارسال سفارش

زمانبندی ارسال سفارشات

صیادان و تامین کنندگان ما هر روز از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر ماهی و میگو های تازه شکار شده را به دست ما می رسانند.

با توجه به زمان ثبت سفارش شما و توجه ناخدانوید به رسالت خود مبنی بر تحویل محصول تازه به مشتریان خود :

  • سفارشاتی که در بازه ۷ صبح تا ۱۲ ظهر ثبت گردند در این بازه زمانی تهیه و عصر همان روز (سفارش گرم) و یا فردای آن روز (سفارش منجمد) ارسال می گردند.
  • سفارشاتی که در غیر از این بازه زمانی ثبت گردند، ماهیما با توجه به رسالت تحویل محصول تازه، سفارشات را صبح فردای آن روز از تامین کنندگان تهیه و بعد از ظهر (سفارش گرم) و یا فردای آن روز (سفارش منجمد) ارسال می نماید.